Twój Partner w Biznesie

Menu
Dla mediów
19 grudnia 2014, 13:32

METRO GROUP kończy rok obrotowy 2013/14 z pozytywnym wynikiem

Düsseldorf, 16 grudnia 2014: W roku obrotowym 2013/14 METRO GROUP z powodzeniem kontynuowało wdrażanie procesu transformacji i osiągnęło swój cel: EBIT wyniósł 1,727 milionów euro, natomiast sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 1,3%, co było zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami. 

„Poczyniliśmy znaczny postęp we wszystkich działaniach biznesowych, poprzez konsekwentne koncentrowanie się na grupach klientów, w obszarze zasięgu, usług i marketingu wielokanałowego” – powiedział Olaf Koch, prezes METRO AG. „Tendencja ta znajduje swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. Szczególnie udany był czwarty kwartał ze wzrostem obrotów like-for-like we wszystkich działach sprzedaży. W celu utrzymania tempa rozwoju biznesu, w roku 2014/15 nie będziemy jedynie kontynuować procesu transformacji METRO GROUP, ale również dążyć do intensyfikacji działań”. Ponadto METRO GROUP dodatkowo wzmocni swój fundament finansowy, istotnie zmniejszając zadłużenie netto o 736 milionów euro.

Pozytywny początek roku obrotowego 2014/15, przypadający na początek października, zanotowały również działy sprzedaży METRO GROUP. W Niemczech wzrost sprzedaży w okresie świątecznym widoczny był w pierwszych dwóch tygodniach grudnia. Zdecydowanie lepiej w porównaniu do listopada, kiedy to rozpoczął się bożonarodzeniowy sezon świąteczny. Rekordowy wzrost sprzedaży rok do roku udaje się osiągnąć w METRO Cash & Carry oraz Media – Saturn. METRO GROUP przewiduje ogólny zadowalający wynik w okresie świąt 2014.

Dzięki systematycznemu wdrażaniu strategii, oprócz szeregu prowadzonych działań i inicjatyw, wszystkie działy sprzedaży przyczyniły się do udanej transformacji METRO GROUP w roku obrotowym 2013/14.

W 2014 r. METRO Cash & Carry obchodziło jubileusz 50-lecia założenia, we wszystkich 28 krajach należących do grupy. W tym samym czasie rozpoczęliśmy nową kampanię brandingową. Ważną częścią jubileuszu było wspólne świętowanie z naszymi klientami i pracownikami z Berlina, Düsseldorfu i Mulheim, gdzie firma została założona. Międzynarodowa kampania promocyjna przyczyniła się do znacznego wzrostu sprzedaży hurtowej. „W roku, w którym świętowaliśmy 50. jubileusz, zwiększyła się liczba odwiedzających nas osób, zaobserwowaliśmy ich większe zaangażowanie i entuzjazm, jednocześnie poszerzając grono nowych i odzyskując byłych klientów. Niezmiennie ważnym elementem w ramach jubileuszu, było okazanie wdzięczności i podziękowań za zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi klienci” powiedział Olaf Koch.

Sprzedaż delivery (usługa dostaw) w METRO Cash & Carry nadal utrzymuje się w dynamicznej tendencji wzrostowej, osiągając w roku 2013/14 poziom 9,5% i wynosi 2,8 miliardów euro (w walucie lokalnej +13,6%). Wzrost widoczny jest również w udziale sprzedaży marek własnych – z 16,8% do 17,0%. METRO Cash & Carry ma na celu stopniowe oddzielenie usługi delivery od hurtowni i wdrożenie profesjonalnego konceptu dystrybucji żywności.

METRO Cash & Carry w roku obrotowym 2013/14 zwiększyło łączną sprzedaż w walucie lokalnej o 2,0%. Jednakże w związku z silnym spadkiem wartości waluty, łączna sprzedaż w przeliczeniu na euro spadła o 2,1%, osiągając 30,5 miliarda euro. Natomiast sprzedaż like-for-like w walucie lokalnej wzrosła o 1,0%.

W Niemczech, sprzedaż METRO Cash & Carry spadła nieznacznie o 0,4% i wyniosła 4,8 miliardów euro (spadek o 0,3% w ujęcie like-for-like). W ciągu roku obrotowego 2013/14, odnotowano niewielką poprawę trendu, który był spowodowany sukcesem wprowadzenia odnowionej gamy produktów. Całkowita sprzedaż like-for–like w METRO Cash & Carry wzrosła w czwartym kwartale roku 2013/14, który jest piątym kwartałem z rzędu odnotowującym wzrost.

Działania związane z obchodami 50. rocznicy działalności, miały szczególnie zauważalny, pozytywny wpływ we wrześniu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Figurna
Magdalena Figurna
Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej
MAKRO Cash & Carry Polska