Twój Partner w Biznesie

Menu
Dla mediów
29 listopada 2019, 12:15

MAKRO Polska wierzy, że razem lepiej i stawia na zaangażowanych pracowników

Zaaranżowanie miejsc wypoczynku dla pracowników w każdej hali, uruchomienie programu „Wspierający liderzy” z pakietem szkoleń i warsztatów, podjęcie licznych inicjatyw integrujących – do 2025 roku MAKRO Polska wprowadzi nowe rozwiązania i udogodnienia dla swoich pracowników, mające na celu poprawę satysfakcji oraz komfortu pracy.

 

W maju br. zarząd sieci hurtowni MAKRO Polska ogłosił nabór wewnętrzny do projektu „MAKRO 2025”, którego celem było wypracowanie nowej misji i wizji firmy na najbliższe lata. Ponad 100 zainteresowanych pracowników, entuzjastów marki oraz osób chętnych do współtworzenia przyszłości firmy zgłosiło się dobrowolnie do czynnego udziału w projekcie, by ostatecznie uformować 50-osobowy zespół pracowników „M25”, obejmujący różne stanowiska, poziomy w strukturze organizacyjnej, pokolenia i doświadczenia.

 

W okresie 4 miesięcy, przy wsparciu doświadczonych mentorów oraz komitetu sterującego, zespół M25 wypracował misję i wizję dla firmy, która została zaakceptowana przez zarząd spółki. Opracowana z wykorzystaniem metodologii „design thinking” formuła, zawiera szereg działań w pięciu obszarach: pracownik, klient, dostawca, społeczność i akcjonariusz. Ich realizacja w przyszłości pozwoli wzmocnić lokalne działania i zapewni dynamikę rozwoju sieci. Zespół M25 wykazał się w swojej pracy przede wszystkim kreatywnością, odwagą, innowacyjnym podejściem do przyszłości, otwartością oraz umiejętnościami współpracy w zróżnicowanych zespołach. Udało się wypracować wizję przyszłości, która aktualnie jest bardzo obrazowo kaskadowana do całej organizacji, tworząc podwaliny pełnego zaangażowania wszystkich pracowników do wizji MAKRO 2025.     

 

Zaaranżowanie miejsc wypoczynku dla pracowników w każdej hali, program „Wspierający liderzy”, pakiet inspirujących i rozwojowych działań szkoleniowych oraz podjęcie licznych inicjatyw integrujących – to jedynie niektóre z rozwiązań i udogodnień, jakie dla swoich pracowników planuje do 2025 roku wprowadzić MAKRO Polska. Te działania poprawią doświadczenia pracowników, ich satysfakcję z pracy  oraz odpowiedzą na potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń w miejscu pracy. Tworzenie angażujących warunków pracy przez kierowników liniowych to także element zmiany kulturowej przyszłości. Firma od lat inwestuje w umiejętności przywódcze liderów na każdym poziomie organizacji. Liderzy jutra będą przede wszystkim wspierać swoje zespoły, tak by one mogły pełniej angażować się w pracę z klientem.

 

Od 2 lat firma stawia na inicjatywy pracowników, także w obszarze poprawiania satysfakcji klientów. Pracując w metodologii ciągłego doskonalenia, pracownicy zrealizowali ponad 200 inicjatyw, które po wdrożeniu przyniosły znaczną poprawę wskaźnika NPS i zwiększyły liczbę promotorów marki MAKRO.

 

Sieć hurtowni MAKRO Polska obecnie zatrudnia blisko 5 000 pracowników na terenie całej Polski. Średni staż pracy wynosi 9 lat, a 41% wszystkich zatrudnionych to osoby z 10-letnim stażem pracy w MAKRO.

 

Firma od lat inwestuje w rozwój i szkolenia, stwarzając pracownikom operacyjnym i biurowym możliwość awansów wewnętrznych. Potwierdzeniem prowadzonej przez firmę polityki jest fakt, że 70% stanowisk kierowniczych obejmują aktualnie pracownicy, będący wcześniej na niższych szczeblach w organizacji. Tylko w ostatnim roku, firma inwestuje znaczące środki finansowe w różnorodne programy jak uznaniowe, tak i szkoleniowo-rozwojowe. W tym zakresie ponad 7 700 osób mogło skorzystać m.in. z takich form i aktywności jak Akademia Aktywnej Sprzedaży, Akademia Sił Sprzedaży, Akademia Handlowa czy program przywództwa: „Kieruj i wygrywaj”. Zrealizowanych zostało blisko 11 000  „osobodni” szkoleniowych,  a ponad 2000 osób uzyskało certyfikaty Aktywnego Sprzedawcy.

 

Za skuteczność polityki personalnej wyróżniającej się na tle innych organizacji, MAKRO w 2018 i 2019 roku otrzymało certyfikat TOP Employer Polska i TOP Employer Europe. Sieć hurtowni została uznana za jedną z firm, które najlepiej dbają o swoich pracowników, zapewniając im odpowiednie narzędzia i warunki pracy oraz pielęgnują talenty na wszystkich szczeblach organizacji. W bieżącym roku, z wynikiem 91%, zdobyła 1 miejsce wśród 9 krajów grupy METRO i 10 miejsce wśród 56 polskich firm.

 

MAKRO Polska co roku doceniana jest także poprzez Certyfikat HR Najwyższej Jakości nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Jest on potwierdzeniem dla pracowników oraz kandydatów, że firma jest wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Sieć hurtowni każdego roku udostępnia kilkadziesiąt miejsc stażowych i zaprasza do swoich struktur studentów i absolwentów z całej Polski. Osoby te, podczas płatnych staży – pod okiem mentorów – mają możliwość prowadzenia własnych projektów, poznają specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku, rozwijają swoje kompetencje i zdobywają doświadczenie zawodowe. W ubiegłym roku w firmie staż odbyło 90 osób, z których  90% zostało później zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Ponadto, osoby zainteresowane tajnikami branży handlowej mogą poznać firmę bliżej podczas organizowanych dni otwartych MAKRO Day. Co roku bierze w nich udział ponad 60 studentów z TOP-owych uczelni z całego kraju. Najbardziej wyróżniające się osoby otrzymują nagrodę w postaci „szytego na miarę”, płatnego i bogatego merytorycznie stażu w wybranym przez siebie dziale.

 

Absolwenci oraz młodzi profesjonaliści mają szansę na rozwój podczas dwuletniego, międzynarodowego programu menedżerskiego METRO Potentials, który odbywa się w kraju oraz za granicą przy wsparciu lokalnego mentora. Udział w programie to m.in. możliwość zgłębienia wszystkich aspektów biznesu, wnikliwego poznania procesów wewnątrz firmy, a także pracy nad kluczowymi projektami.

 

Aby wesprzeć wizję zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój ludzi, pomysłów i możliwości, firma uruchomiła półtoraroczny program dla utalentowanych menedżerów. MAKRO Sustainable Leadership Program, który koncentruje się na zmianach organizacyjnych, budowaniu społeczności liderów i ambasadorów zrównoważonego rozwoju.

 

W bieżącym roku sieć hurtowni uruchomiła wewnętrzny program Future Leaders – skupiający się na odkrywaniu i rozwoju pracowników z dużym potencjałem. Uczestnikom programu oferuje m.in.: pakiet szkoleń, indywidualny plan rozwoju oraz wskazówki dotyczące samorozwoju.

 

MAKRO Polska jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i nowoczesne rozwiązania biznesowe. Firma posiada 29 placówek oraz 2 nowoczesne platformy dystrybucyjne. Zapewnia ponad 1 000 000 rzeszy klientów dostęp do szerokiego asortymentu produktów z całego świata.

Załączniki

Kontakt dla mediów

Magdalena Figurna
Magdalena Figurna
Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej
MAKRO Cash & Carry Polska